Ceny sú uvedené bez DPH.
Cenník je platný od 01.02.2021.
  1. licencia programu STORE
  200 €
  2. a ďalšie licencie programu STORE
  133 €
  Ročná aktualizácia a podpora programu STORE
  cca. 30% z ceny programu
  Ostatné programy
  podľa dohody
  Vyhotovenie webovej stránky
  podľa dohody od 150 €
  Inštalácia programu
  25 €/hod.
  Školenie personálu
  Softwarová údržba
  Odborná konzultácia
  Práce v noci
  +50%
  Práce v sobotu, nedeľu a počas sviatkov
  Zmena užívateľa programu
  25 €
  ORP EASY-POS2020.EKASA
  210 €
  Uvedenie ORP EASY-POS2020.EKASA do prevádzky
  75 €
  Výmena sériového kábla ORP EASY-POS2020.EKASA
  5 €
  Výmena USB kábla ORP EASY-POS2020.EKASA
  5 €
  vDos registrácia užívateľa (https://vdos.info/register.html)
  50 €
  vDos registrácia siete (https://vdos.info/register.html)
  250 €
  AV ESET NOD32 Antivirus +UPDATE na 1 rok (1 PC)
  33,25 €
  AV ESET NOD32 Antivirus UPDATE na 1 rok (1 PC)
  23,25 €
  AV ESET Internet Security +UPDATE na 1 rok (1 PC)
  41,58 €
  AV ESET Internet Security UPDATE na 1 rok (1 PC)
  29,08 €
  AV ESET Endpoint Protection Standard +UPDATE na 1 rok (5 PC+)
  25,90 €
  AV ESET Endpoint Protection Standard UPDATE na 1 rok (5 PC+)
  18,00 €
  AV ESET Endpoint Protection Advanced +UPDATE na 1 rok (5 PC+)
  31,80 €
  AV ESET Endpoint Protection Advanced UPDATE na 1 rok (5 PC+)
  22,00 €
  AV ESET - všetky aktuálne cenníky nájdete tu: https://www.eset.com/sk/obchod/cenniky/
  Cestovné výdavky mesto DS
  5 €
  Cestovné výdavky
  0,50 €/km

Programovanie databázových aplikácií a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
www.meldrian.sk
Cenník
Copyright (C) 2021 MELDRIAN