Vzdialené ovládanie počítača
Programovanie databázových aplikácií a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
www.meldrian.sk

(kliknúť na obrázok a vybrať "Spustiť"/"Run")
Copyright (C) 2021 MELDRIAN