Vzdialené ovládanie počítača
Programovanie databázových aplikácií a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky

(kliknúť na obrázok a vybrať "Spustiť"/"Run")
Copyright (C) 2022 MELDRIAN