storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Evidencia tovarových skupín


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam tovarových skupín, kde v riadkoch sú zobrazené údaje jednotlivých tovarových skupín.
note.gif (247 bytes) Pozor! Tovarové skupiny nad 9000 znamenajú služby, tzn. položky s tovarovou skupinou nad 9000 vždy budú mať nulovú zásobu a žiadny skladový pohyb nebude mať vplyv na stav týchto položiek. Skupina 9990 je rezervovaná pre prijaté resp. vrátené zálohy, kým skupina 9991
pre zúčtované zálohy (viď voľbu [Tržby]).
new.gif (334 bytes) Vstup novej tovarovej skupiny sa vykoná stlačením <Ins>. Treba zadať:

Kód tovarovej skupiny Zadáte max. 4-miestne číslo. Duplicita kódu tovarovej skupiny nie je dovolená. Nasledujúce číslo môžete generovať stlačením <Enter>.
Názov tovarovej skupiny Zadáte max. 40-miestny reťazec znakov.
Zisk tovarovej skupiny Zadáte doporučený zisk pre danú tovarovú skupinu. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, program Vám údaj automaticky ponúka pri vytvorení novej skladovej karty.
Zľava tovarovej skupiny Zadáte doporučenú zľavu pre danú tovarovú skupinu. Hodnota zľavy je zobrazená pri predaji tovaru.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

edit.gif (263 bytes) Oprava tovarovej skupiny sa vykoná stlačením <Enter>. Kód tovarovej skupiny nie je možné dodatočne zmeniť, ostatné údaje sa zadávajú podobne ako pri vstupe novej tovarovej skupiny.
printer.gif (224 bytes) Tlač tovarových skupín sa vykoná stlačením <F3>.
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname sa vykoná stlačením <F10>. Typ hľadaného údaja závisí od toho, v ktorom stľpci sa nachádza kurzor. Po zadaní hľadaného údaja celý zoznam bude triedený podľa príslušného stľpca. Toto triedenie platí aj pre tlačovú zostavu, ktorá bude vytlačená po nejakom vyhľadaní.