storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Evidencia interných zákaziek


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam interných zákaziek, kde v riadkoch sú zobrazené údaje jednotlivých zákaziek.
note.gif (247 bytes) Zákazky majú viacmenej fiktívny charakter, môžu byť ním napr. aj pracovníci firmy a slúžia na presnejšie sledovanie interných pohybov.
new.gif (334 bytes) Vstup novej zákazky sa vykoná stlačením <Ins>. Treba zadať:

Kód zákazky Zadáte max. 10-miestne číslo. Duplicita kódu zákazky nie je dovolená. Nasledujúce číslo môžete generovať stlačením <Enter>.
Názov zákazky Zadáte max. 20-miestny reťazec znakov.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

edit.gif (263 bytes) Oprava zákazky sa vykoná stlačením <Enter>. Kód zákazky nie je možné dodatočne zmeniť, názov sa zadáva podobne ako pri vstupe novej zákazky.
printer.gif (224 bytes) Tlač zákaziek sa vykoná stlačením <F3>.
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname sa vykoná stlačením <F10>. Typ hľadaného údaja závisí od toho, v ktorom stľpci sa nachádza kurzor. Po zadaní hľadaného údaja celý zoznam bude triedený podľa príslušného stľpca. Toto triedenie platí aj pre tlačovú zostavu, ktorá bude vytlačená po nejakom vyhľadaní.