storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Nákup podľa dodávateľov


computer.gif (260 bytes) Pomocou tejto voľby sa vyhodnotí nákup podľa jednotlivých dodávateľov. Treba zadať:

Rok Zadáte interval (od-do) roka (prvý a posledný rok vyhodnoteného obdobia).
Dátum Zadáte interval (od-do) dátumu vyhotovenia dokladov (prvý a posledný deň vyhodnoteného obdobia).
Dodávateľ Zadáte interval (od-do) kódu dodávateľa, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam evidovaných partnerov, z ktorého si môžete vybrať.
Tovarová skupina Zadáte interval (od-do) tovarovej skupiny, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam tovarových skupín, z ktorého si môžete vybrať.
Podrobný rozpis množstiev Pomocou medzerníka zadáte "Nie" alebo "Áno". Ak zadáte voľbu "Áno", program Vám vytlačí podrobný rozpis množstiev podľa jednotlivých dodávateľov a dátumu nákupu alebo tovarových skupín.
Index Pomocou medzerníka zadáte voľbu "Hodnota" alebo "Dodávateľ". Výstupná zostava bude triedená podľa voľby.
Tlačiť aj adresy Pomocou medzerníka zadáte "Nie" alebo "Áno". Ak zadáte voľbu "Áno", program vytlačí aj adresy dodávateľov.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).