storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Parametre programu


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí okno s jednotlivými parametrami programu. Treba zadať:

Heslo Zadáte max. 10-miestny reťazec znakov, ktorý bude slúžiť ako vstupné heslo pri štartovaní programu. Nie je to povinný údaj, ale ak ho zadáte, musíte si ho pamätať, ináč Vás program nepustí do všetkých častí programu: bude povolený len zjednodušený predaj tovaru a ním úzko súvisiace voľby! Ak zadáte heslo "OPATRNE", program Vám dovoľuje editovať aj polia, ktoré by ste mali naozaj veľmi opatrne opravovať - návodné texty týchto polí sú označené menej výrazne! (V tomto popise programu tieto polia sú písané kurzívou).
Duálne zobrazenie cien po 01.01.2010 Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie".
Okamžité vyhodnotenie predaja Zadáte dátum, od ktorého chcete vyhodnocovať predaj tovaru pre konkrétneho odberateľa (<AltP>). Ak dátum nezadáte, program Vám vyhodnotí všetky predaje. Po prvom spustení Vám program ponúka 1. január bežného roka.
Pomenovanie 1. poznámky k partnerovi Program Vám ponúka voľbu "1. poznámka", ktorú však môžete podľa využitia ľubovoľne premenovať, napr. "Dealer", "Kraj pôvodu", "Kategória" atď.
Pomenovanie 2. poznámky k partnerovi Program Vám ponúka voľbu "2. poznámka", ktorú však môžete podľa využitia ľubovoľne premenovať (viď predošlú voľbu).
Pomenovanie 3. poznámky k partnerovi Program Vám ponúka voľbu "3. poznámka", ktorú však môžete podľa využitia ľubovoľne premenovať (viď predošlú voľbu).
Nastavenie farieb Pomocou medzerníka zadajte požadované nastavenie farieb, ktoré sa však prejaví až po reštarte programu.
Médium pre export výdajky a kariet Pomocou medzerníka zadajte "Pevný disk" alebo "Disketa". Ak zadáte voľbu "Disketa", export a import výdajok a skladových kariet sa vykoná pomocou diskety.
Identifikačné pole pre import Pomocou medzerníka zadajte "Skladové číslo" alebo "Názov tovaru". Údaj slúži pre identifikáciu tovaru pri importe dokladov.
Disk na zálohovanie dát Zadáte disk, kde sa majú uložiť zálohy dát, napr. C:, D:, E:, F: atď. Pozor! Ak chcete zadať napr. disk F:, najprv treba vytvoriť priečinok F:\STORE.
Výstupný kód exportu údajov do DBF súboru Pomocou medzerníka zadajte "ASCII", "Kamenický" alebo "Latin2". Ak chcete DBF súbor ďalej spracovať v prostredí Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7, zadajte kód "Latin2".
Prekopírovanie dát pred preindexovaním Pomocou medzerníka zadajte "Nie" alebo "Áno". Voľbu "Áno" doporučujeme zadať len v prípade sieťovej inštalácie, keď prekopírovanie dát pred ich samotným preindexovaním môže byť užitočné.
Okamžité ukončenie programu stlačením klávesa <Esc> Pomocou medzerníka zadajte "Nie" alebo "Áno". Ak zadáte "Áno", stlačením <Esc> môžete okamžite ukončiť beh programu.
Aktuálny rok Zadáte aktuálny rok. V novom roku, ked systémový rok sa bude líšit od tohoto aktuálneho roka, program Vám automaticky ponúka aktualizáciu.
1. sadzba DPH Zadáte 1. sadzbu DPH v percentách. Po prvom spustení Vám program ponúka 0 %.
2. sadzba DPH Zadáte 2. sadzbu DPH v percentách. Po prvom spustení Vám program ponúka 10 %.
3. sadzba DPH Zadáte 3. sadzbu DPH v percentách. Po prvom spustení Vám program ponúka 20 %.
Adresár súborov skladu a pohybov Zadáte max. 40-miestny reťazec znakov - názov adresára, kde sa nachádzajú dátové súbory skladových kariet, faktúr, predfaktúr, objednávok a interných pohybov. Pomocou tejto voľby môžete umožniť prístup ďalšieho užívateľa k údajom skladu v lokálnej sieti. Po prvom spustení Vám program ponúka adresár, kde sa nachádza nainštalovaný program.
Adresár súborov bázovej evidencie Zadáte max. 40-miestny reťazec znakov - názov adresára, kde sa nachádzajú dátové súbory bázovej evidencie, t.j. evidencie partnerov, tovarových skupín, interných skladových pohybov, stredísk, zákaziek atď. Po prvom spustení Vám program ponúka adresár, kde sa nachádza nainštalovaný program. V tomto adresári sú vytvorené a uložené aj exportné súbory interných výdajok a skladových kariet, ak nie na diskete.
Program pracuje v sieti Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Áno".
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

note.gif (247 bytes) V prípade zmeny aspon jednej sadzby DPH program sa Vás spýta, či zmenou sadzby chcete upraviť aj príslušné predajné ceny s DPH. Ak odpoviete "Áno", program automaticky prepočíta predajné ceny s DPH, ktorých sa zmena sadzby DPH týka. Pozor! Zmena sadzby DPH fiškálneho modulu EASY-POS.2010 alebo EASY-POS.2016 sa nastavuje nezávisle od programu a zásah môže vykonať výlučne servisný technik!