storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Pokladničné doklady


printer.gif (224 bytes) Pomocou tejto voľby je možné vytlačiť ľubovoľný príjmový resp. výdavkový pokladničný doklad. Treba zadať sumu, zaokrúhlenie, dátum vyhotovenia, účel, meno osoby, ktorá vyhotovila doklad a názov partnera z evidencie partnerov.
note.gif (247 bytes) Rozpis DPH je voliteľný. Ak chcete vystaviť príjmový resp. výdavkový pokladničný doklad s rozpisom všetkých platných sadzieb DPH, treba si zvoliť "Rozpis DPH" ako aj "Iné sadzby DPH".