storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Receptúry výrobkov


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam hlavičiek receptúr výrobkov, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých výrobkov. Receptúry slúžia na automatický príjem výrobkov internými príjemkami (príjemka výrobku) a výdaj zadefinovaných komponentov výrobkov internými výdajkami (výdajka komponentov), pritom platí zásada, že nákupná cena výrobku bude totožná so súčtom nákupných cien jednotlivých komponentov. Toto automatizované vyhotovenie príjemky výrobku a výdajky komponentov sa volá výrobou na základe receptúry.
new.gif (334 bytes) Vstup údajov hlavičky novej receptúry sa vykoná stlačením <Ins>. Treba zadať:

PLU, Názov tovaru alebo Skladové číslo Údaj slúži na rýchle vyhľadanie tovaru podľa nastavenia "Prvé zobrazené pole skladovej karty" z voľby [Parametre skladu]. Zo zoznamu evidovaných skladových kariet si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Množstvo receptúry Zadajte množstvo cieľového výrobku, na ktoré sa vzťahujú množstvá jednotlivých zdrojových komponentov (1-999).
Údaje internej výdajky komponentov
Skladový pohyb Zadáte max. 3-miestny kód zdrojového skladového pohybu, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam interných skladových pohybov, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>. Nakoľko ide o výdajku, treba zadať skladový pohyb so státusom "-"!
Stredisko Zadáte max. 5-miestny kód zdrojového strediska, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam stredísk, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Zákazka Zadáte max. 10-miestny kód zdrojovej zákazky, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam zákaziek, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Údaje internej príjemky výrobku
Skladový pohyb Zadáte max. 3-miestny kód cieľového skladového pohybu, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam interných skladových pohybov, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>. Nakoľko ide o príjemku, treba zadať skladový pohyb so státusom "+"!
Stredisko Zadáte max. 5-miestny kód cieľového strediska, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam stredísk, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Zákazka Zadáte max. 10-miestny kód cieľovej zákazky, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam zákaziek, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

edit.gif (263 bytes) Oprava údajov hlavičky receptúry sa vykoná stlačením <Enter>. Údaje výrobku nie je možné meniť, ostatné údaje sa zadávajú podobne ako pri vstupe údajov hlavičky novej receptúry.
storno.gif (280 bytes) Výmaz výrobku sa vykoná stlačením <Del>. Vymazať sa dajú len výrobky s nulovým počtom komponentov!
printer.gif (224 bytes) Tlač receptúry výrobku sa vykoná stlačením <F3>.
chart.gif (241 bytes) Výroba na základe receptúry sa vykoná stlačením <F7>. Treba zadať len požadované množstvo výrobku v merných jednotkách. Po zadaní množstva program vykoná kontrolu údajov. Ak aktuálne množstvo komponentov umožňuje výrobu zadaného množstva výrobku, program Vám vypíše hlásenie "Výdajka a príjemka boli úspešne vyhotovené!". V opačnom prípade sa na obrazovke zobrazí zoznam problematických komponentov, ktoré neumožňujú výrobu. Zoznam obsahuje skladové čísla a názvy komponentov, aktuálne stavy zásob a množstvá, ktoré by bolo treba doplniť pred úspešnou výrobou.
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname receptúr výrobkov sa vykoná stlačením <F10>. Typ hľadaného údaja závisí od toho, v ktorom stľpci sa nachádza kurzor. Po zadaní hľadaného údaja celý zoznam bude triedený podľa príslušného stľpca.
computer.gif (260 bytes) Zoznam komponentov výrobku sa Vám zobrazí po stlačení <F2>, kde v riadkoch sú zobrazené údaje jednotlivých komponentov.
new.gif (334 bytes) Vstup údajov nového komponenta výrobku sa vykoná stlačením <Ins>. Treba zadať:

PLU, Názov tovaru alebo Skladové číslo Údaj slúži na rýchle vyhľadanie tovaru podľa nastavenia "Prvé zobrazené pole skladovej karty" z voľby [Parametre skladu]. Zo zoznamu evidovaných skladových kariet si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Množstvo Zadáte množstvo komponenta v merných jednotkách.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

edit.gif (263 bytes) Oprava množstva komponenta výrobku sa vykoná stlačením <Enter>.
storno.gif (280 bytes) Výmaz komponenta výrobku sa vykoná stlačením <Del>.