storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Tržby


computer.gif (260 bytes) Pomocou tejto voľby sa vyhodnotia tržby. Treba zadať:

Rok Zadáte interval (od-do) roka (prvý a posledný rok vyhodnoteného obdobia).
Dátum vyhotovenia Zadáte interval (od-do) dátumu vyhotovenia dokladov (prvý a posledný deň vyhodnoteného obdobia).
Dátum dodania Zadáte interval (od-do) dátumu dodania tovaru/služieb (prvý a posledný deň vyhodnoteného obdobia).
Tlačiť aj nákupné ceny a zisky Pomocou medzerníka zadáte "Nie" alebo "Áno". Ak zadáte voľbu "Áno", vyhodnotenie bude obsahovať aj nákupné ceny predaného tovaru a príslušné zisky.
Počítať aj "zisk" služieb Pomocou medzerníka zadáte "Nie" alebo "Áno". Ak zadáte voľbu "Áno", vyhodnotenie bude obsahovať aj "nákupné ceny" služieb a príslušné zisky.
Forma úhrady Pomocou medzerníka zadáte "Všetky formy", "Prevodný príkaz a dobierka" alebo "Platba v hotovosti".
Doklady Pomocou medzerníka zadáte "Všetky doklady" alebo "Obsahujúce len tovarové položky". Druhá voľba vyhodnocuje tzv. "pultový predaj", teda doklady, ktoré neobsahujú služby.
Vnútropodnikové faktúry Pomocou medzerníka zadáte "Nie" alebo "Áno". Ak zadáte voľbu "Áno", vyhodnotenie bude obsahovať aj vnútropodnikové faktúry (3. názov odberateľa je reťazec "VPF").
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

note.gif (247 bytes) Prehľad obsahuje aj vyhodnotenie prijatých (resp. vrátených) záloh (tovarová skupina 9990) ako aj zúčtovaných záloh (tovarová skupina 9991).