storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Evidencia bankových účtov


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam ďalších bankových účtov vlastnej firmy, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých bankových účtov.
note.gif (247 bytes) Pozor! Nakoľko partner číslo 1 musí byť práve Vaša firma, Váš základný bankový účet je evidovaný v evidencii partnerov!
new.gif (334 bytes) Vstup údajov nového bankového účtu sa vykoná stlačením <Ins>. Treba zadať:

Kód bankového účtu Zadáte max. 2-miestne číslo. Duplicita kódu účtu nie je dovolená. Nasledujúce číslo môžete generovať stlačením <Enter>. Tento kód bankového účtu možno priradiť ku každému partnerovi (odberateľovi) a na odberateľskej faktúre vyhotovenej pre tohoto partnera bude uvedený tento bankový účet Vašej firmy a nie účet, ktorý je evidovaný u partnera číslo 1.
Banka Zadáte názov peňažného ústavu.
Číslo účtu Zadáte číslo bankového účtu.
BIC/SWIFT kód Zadáte BIC kód (Bank Identifier Code) banky (tzv. swiftový kód banky).
IBAN Zadáte číslo bankového účtu vo formáte IBAN (International Bank Account Number).
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

edit.gif (263 bytes) Oprava údajov bankového účtu sa vykoná stlačením <Enter>. Kód účtu nie je možné dodatočne zmeniť, ostatné údaje sa zadávajú podobne ako pri vstupe údajov nového účtu.
printer.gif (224 bytes) Tlač bankových účtov sa vykoná stlačením <F3>.
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname sa vykoná stlačením <F10>. Vyhľadanie je možné len podľa kódu bankového účtu.