storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Evidencia poznámok na konci odberateľských faktúr


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam alternatívnych poznámok, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých poznámok.
new.gif (334 bytes) Vstup údajov novej poznámky sa vykoná stlačením <Ins> (program naimportuje riadky spoločnej poznámky zadané pri voľbe [Parametre faktúr a objednávok], ktoré však možno ľubovoľne editovať). Treba zadať:

Kód partnera Zadáte kód partnera (odberateľa) z evidencie partnerov.
Poznámka k partnerovi Zadáte ľubovoľnú poznámku k partnerovi, napr. jeho meno.
Poznámka na konci odberateľských faktúr Zadáte päť 78-miestnych reťazcov znakov, ktoré budú automaticky vytlačené na konci odberateľských faktúr vystavených práve pre príslušného partnera.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

edit.gif (263 bytes) Oprava údajov poznámok sa vykoná stlačením <Enter>.
storno.gif (280 bytes) Výmaz poznámok sa vykoná stlačením <Del>.
printer.gif (224 bytes) Tlač poznámok sa vykoná stlačením <F3>.
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname sa vykoná stlačením <F10>. Vyhľadanie je možné podľa kódu partnera ako aj poznámky k partnerovi.