storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Evidencia poskytnutých zliav


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam poskytnutých zliav, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých zliav.
new.gif (334 bytes) Vstup údajov novej zľavy sa vykoná stlačením <Ins>. Treba zadať:

Identifikačné číslo skladu Zadáte čislo z intervalu od 1 do 99.
Typ zľavy Môžete zadať číslo z intervalu od 0 do 99. Typ zľavy možno zadefinovať pre každého odberateľa, viď voľbu [Evidencia partnerov].
Predaj s DPH Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie".
Predaj od-do Zadáte interval hodnôt, pre ktorý platí udaná hodnota percentuálnej zľavy.
Poskytnutá zľava Zadáte hodnotu poskytnutej zľavy v percentách.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

edit.gif (263 bytes) Oprava údajov poskytnutej zľavy sa vykoná stlačením <Enter>.
storno.gif (280 bytes) Výmaz poskytnutej zľavy sa vykoná stlačením <Del>.
printer.gif (224 bytes) Tlač poskytnutých zliav sa vykoná stlačením <F3>.
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname sa vykoná stlačením <F10>. Vyhľadanie je možné len podľa identifikačného čísla skladu.