storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Najčastejšie používané klávesové skratky


 

<Ins> alebo <Insert> Vstup novej skladovej karty, novej hlavičky dokladu, novej položky dokladu, nového partnera, novej tovarovej skupiny atď.
<Del> alebo <Delete> Storno (výmaz) položky.
<F2> Položky dokladov.
<Enter> Oprava alebo výber skladovej karty, hlavičky dokladu, položky dokladu, partnera, tovarovej skupiny atď.
<Alt+O> Oprava skladovej karty, partnera, tovarovej skupiny atď.
<F10> (poprípade <F11>, <F12>) Vyhľadanie údajov.
<F3> ( poprípade <F4>, <F5> atď.) Tlač.
<F11> Vstup novej položky dokladu (zjednodušený predaj - pokladnica).
<F12> Úhrada dokladu.
<*> Označenie skladovej karty, hlavičky dokladu, položky dokladu, partnera atď.
<F8> Uzatvorenie dokladu.
<Page Up> Skok o stránku nahor.
<Page Down> Skok o stránku nadol.
<Home> Skok na začiatok zoznamu.
<End> Skok na koniec zoznamu.
<Alt+E> Export skladových kariet, položiek dokladu atď.
<Alt+I> Import skladových kariet, položiek dokladu atď.
<Alt+C> Cenotvorba na skladovej karte položky.
<Ctrl+Enter> Skok na štandardné tlačítko << OK >>. Zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované !
<Esc> Koniec alebo zrušenie (voľby, programu atď.).  Zadané údaje a zmeny nebudú akceptované !