storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Parametre skladu


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí okno s jednotlivými parametrami skladu. Treba zadať:

Identifikačné číslo a názov skladu Zadáte čislo z intervalu od 1 do 99. Po prvom spustení Vám program ponúka číslo 1. Názov skladu môže byť 20-miestny reťazec znakov. Po prvom spustení Vám program ponúka názov "Sklad".
Alternatívny doplňujúci názov firmy Zadáte 2 max. 30-miestne reťazce znakov - alternatívny doplňujúci názov firmy, ktorý bude vytlačený na dokladoch. Ak nezadáte, na vyšlých dokladoch naďalej bude tlačený údaj partnera číslo 1, t.j. údaj Vašej firmy z evidencie partnerov. To isté platí aj pre nasledujúce "alternatívne" údaje.
Ulica Zadáte max. 30-miestny reťazec znakov - alternatívny názov ulice alebo námestia.
PSČ Zadáte poštové smerovacie číslo alternatívneho sídla.
Obec Zadáte max. 30-miestny reťazec znakov - alternatívny názov obce.
Telefón Zadáte alternatívne telefónne číslo (čísla).
Fax Zadáte alternatívne číslo faxu.
E-mail Zadáte alternatívnu e-mailovú adresu.
WWW Zadáte alternatívnu adresu WWW stránky.
Banka Zadáte názov alternatívneho peňažného ústavu.
Číslo účtu Zadáte číslo alternatívneho bankového účtu.
BIC/SWIFT kód Zadáte BIC kód (Bank Identifier Code) alternatívnej banky.
IBAN Zadáte číslo alternatívneho bankového účtu vo formáte IBAN.
Prvé zobrazené pole skladovej karty Pomocou medzerníka zadajte "PLU", "Názov tovaru", "Skladové číslo" alebo "Tovarová skupina". Vyberte pole, podľa ktorého najčastejšie vyhľadávate skladovú kartu.
Kontrola duplicity skladového čísla Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte voľbu "Áno", program Vás upozorňuje na prípadnú duplicitu zadaného skladového čísla.
Generovať čiarový kód EAN-13 Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte voľbu "Áno" a pritom nezadáte žiadne skladové číslo, program Vám automaticky vygeneruje čiarový kód EAN-13 v tvare 2SS000PPPPPPC, kde SS je identifikačné číslo skladu, PPPPPP je PLU tovaru a C je kontrolné číslo.
Najčastejšia merná jednotka Zadáte max. 3-miestny reťazec znakov - názov najčastejšie používanej mernej jednotky. Po prvom spustení Vám program ponúka názov "ks".
Rýchly zápis inventárneho stavu Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie". Ak zadáte "Áno", program Vám umožňuje priamy zápis inventárneho stavu do zoznamu (nedoporučuje sa).
Počet desatinných miest PC s DPH Zadáte 4, 3, 2, 1 alebo 0 - počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní predajnej ceny s DPH. Po prvom spustení Vám program ponúka číslo 2.
Používať alternatívne predajné ceny Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie", t.j. používanie alternatívnych predajných cien s DPH je vypnuté.
Počet alternatívnych PC (1-4) Zadáte 1 až 4.
Vyhľadanie F11, F12 ignoruje nulové stavy Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie". Ak zadáte "Áno", vyhľadanie ľubovoľného reťazca (<F11>, <F12>) na skladových kartách bude ignorovať (preskakovať) nulové stavy zásob.
Výpis histórie pohybov skladovej karty od Zadáte dátum, od ktorého chcete vyhodnocovať históriu skladových pohybov skladovej karty (<AltH>). Ak dátum nezadáte, program Vám vypíše všetky pohyby. Je vhodné zadať napr. deň po vykonaní poslednej inventúry. Po prvom spustení Vám program ponúka 1. január bežného roka.
Záporné stavy sú prípustné Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Nie". Ak zadáte "Áno", skladové karty zásob môžu ísť do "mínusu", čo síce na jednej strane značne urýchľuje predaj, na druhej strane však vyžaduje starostlivú údržbu týchto mínusových kariet. (Ide o takzvané "dodatočné" príjmy).
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).