storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Parametre tlače


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí okno s jednotlivými parametrami tlače. Treba zadať:

Používať "Tlačový manažér pre PC FAND Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Ak zadáte "Áno", tlačové zostavy bude možné vytlačiť aj pomocou "Tlačového manažéra pre PC FAND" (verzia 2.5 alebo vyššia). Tento program nie je súčasťou programu STORE, jeho autorom je MSL-Software, a v prípade záujmu treba ho zakúpiť zvlášť. Tlačový manažér umožňuje prevod tlačových zostáv MS DOS programov do grafického výstupu organizovaného operačným systémom Windows 95/98/NT. Odstraňuje problémy dané rozmanitosťou tlačiarní. Spoľahlivo spolupracuje s každou tlačiarňou, ktorá má nainštalovaný ovládač pre Windows 95/98/NT. Program STORE automaticky vytvorí adresár C:\STOREPRN, do ktorého budú prekopírované výstupné súbory pre tlačový manažér. Po nainštalovaní tlačového manažéra treba nastaviť hlavne nasledovné:
- Autokontrola adresára
- Spúšťať pri štarte Windows
- Súbor, riadkovanie: ďalší začína o -2 nižšie
- Vstupný súbor: Latin II (DOS 852)
- Faktor zmenšenia, Faktor.Y napr. -1 (zmenšenie), +1 alebo väčšie číslo (zväčšenie)
- Výstup: tlačiareň
- Odsadiť zostavu zľava o 7 znakov
- Vynechať 2 riadky zhora
Ďalšie podrobnosti doporučujeme naštudovať v návode k programu.
Parametre tlačiarne pre prípad, že sa nepoužíva tlačový manažér:
Typ tlačiarne Pomocou medzerníka zadajte "maticová", "trysková" alebo "laserová".
Komunikačný port Pomocou medzerníka zadajte "LPT1", "LPT2" alebo "LPT3".
Výstupný kód Pomocou medzerníka zadajte "ASCII" (štandardný font bez mäkčeňov a dľžňov), "Kamenický" (česká a slovenská abeceda často používaná na PC) alebo "Latin2" (štandardný kód podporovaný firmou IBM).
Tučná (bold) tlač Pomocou medzerníka zadajte "Áno" alebo "Nie". Po prvom spustení Vám program ponúka voľbu "Áno", tj. niektoré časti tlačových zostáv budú tlačené tučnými písmenami.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).