storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Parametre zákazkových listov


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí okno s jednotlivými parametrami zákazkových listov. Treba zadať:

Zákazky vybavuje Zadáte max. 20-miestny reťazec znakov - meno osoby, ktorá vybavuje zákazku. Nie je to povinný údaj.
1-4. pomenovanie zákazky Zadáte max. 20-miestny reťazec znakov - napr. vozidlo, elektrický spotrebič, EČ, výrobné číslo atď.
Text poznámky zákazkového listu Zadáte štyri 78-miestne reťazce znakov, ktoré budú automaticky ponúkané programom pri vstupe nového zákazkového listu - napr. dátum predaja, farba, stav tachometra, stav paliva atď.
Spoločná poznámka na konci všetkých zákazkových listov Zadáte dva 78-miestne reťazce znakov, ktoré budú automaticky vytlačené na konci všetkých zákazkových listov.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).