storeicon.gif (292 bytes) Store - Evidencia skladu


Predfaktúry


computer.gif (260 bytes) Na obrazovke sa Vám zobrazí zoznam hlavičiek predfaktúr, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých predfaktúr (automatický skok na posledný záznam). Na rozdiel od "riadnych" faktúr je zvlášť zobrazená aj hodnota nepárovaných položiek predfaktúry.
note.gif (247 bytes) Predfaktúry nepracujú so skladovou zásobou!
new.gif (343 bytes) Vstup údajov hlavičky novej predfaktúry sa vykoná stlačením <Ins>. Interné číslo dokladu program generuje automaticky v tvare RRRR/SS/DDDDD, kde RRRR je aktuálny rok, SS je identifikačné číslo skladu a DDDDD je poradové číslo dokladu v aktuálnom roku. Treba zadať:

Úhrada Zadáte 1.0 (Prevodný príkaz), 1.1 (Dobierka) alebo 2.0 (Platba v hotovosti). Program Vám ponúka údaj z voľby [Parametre dokladov], môžete však formu úhrady prepísať. Dobierky budú označené okrem čísla dokladu aj znakom "D".
Variabilný symbol Zadáte max. 10-miestny reťazec znakov. Na obrazovke je zobrazený posledný zadaný variabilný symbol, na základe ktorého program vygeneruje nasledujúce číslo, ak forma úhrady je prevodný príkaz alebo dobierka. Ak zadaný (alebo programom ponúkaný) variabilný symbol už existuje, program vám ponúka nasledujúce číslo.
Číslo objednávky/HZ Zadáte max. 10-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj.
Vyhotovil(a) Zadáte max. 18-miestny reťazec znakov - meno osoby, ktorá zodpovedá za vyhotovenie dokladu. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, meno bude vytlačené na doklade.
Dátum vyhotovenia Zadáte dátum vyhotovenia dokladu.
Dátum odoslania Zadáte dátum odoslania dokladu.
Dátum dodania tovaru/služieb Zadáte dátum dodania tovaru alebo služieb.
Dátum splatnosti Zadáte dátum splatnosti dokladu. Program Vám generuje z dátumu odoslania a na základe údaja z voľby [Parametre dokladov] ako aj [Evidencia partnerov]. Dátum splatnosti však môžete podľa potreby ľubovoľne prepísať.
Dátum úhrady Zadáte dátum úhrady dokladu. Nie je to povinný údaj.
Čiastka úhrady Zadáte čiastku úhrady dokladu. Nie je to povinný údaj.
Odberateľ Zadáte názov odberateľa, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam evidovaných partnerov, z ktorého si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Kód bankového účtu pre úhradu faktúry Zadáte kód bankového účtu z evidencie bankových účtov. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, na doklade bude uvedený tento bankový účet Vašej firmy a nie účet, ktorý je evidovaný u partnera číslo 1.
Konštantný symbol Zadáte max. 4-miestny reťazec znakov - program Vám ponúka údaj z voľby [Parametre dokladov], môžete však konštantný symbol ľubovoľne prepísať.
Dodacie a platobné podmienky Zadáte max. 14-miestny reťazec znakov - program Vám ponúka údaj z voľby [Parametre dokladov], môžete však dodacie a platobné podmienky ľubovoľne prepísať.
Mena Pomocou medzerníka vyberte ISO kód meny, napr.  CZK, HUF, EUR atď. (ak ide o dodanie tovaru alebo služby do iného štátu!). V tomto prípade položky budú pridané automaticky bez DPH a hodnoty prepočítané na príslušnú menu! Poznámka: ak cudzia mena sa zadá dodatočne, teda až po zápise resp. importe položiek dokladu, následne treba vstúpiť do položiek (kláves <F2>), aby jednotlivé hodnoty DPH boli automaticky eliminované! Zoznam mien v abecednom poradí: AUD=austrálsky dolár, BGN=bulharský lev, BRL=brazílsky real, CAD=kanadský dolár, CHF=švajčiarsky frank, CNY=čínsky jüan, CZK=česká koruna, DKK=dánska koruna, EUR=euro, GBP=libra šterlingov, HKD=hongkongský dolár, HRK=chorvátska kuna, HUF=maďarský forint, JPY=japonský jen, LTL=litovský litas, LVL=lotyšský lats, NOK=nórska koruna, PLN=poľský zlotý, RON=nový rumunský lei, RUB=ruský rubeľ, SEK=švédska koruna, TRY=turecká líra, USD=americký dolár
Kurz Zadajte aktuálny kurz príslušnej meny. Príklad: kurz českej koruny zo dňa 08.05.2013 bol nasledovný: 1 EUR = 25.862 CZK, bolo treba zadať teda hodnotu 25.862.
Spôsob dopravy Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj.
Miesto určenia Zadáte max. 25-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj.
Prenesenie daňovej povinnosti Zadáte "*", ak ide o prenos daňovej povinnosti pri dodávaní stavebných prác, t.j. dodávateľ nie je povinný platiť daň z pridanej hodnoty a môže vystavovať faktúru na tovar vrátane montáže, prípadne na stavebné práce bez dane z pridanej hodnoty. V tomto prípade položky budú pridané automaticky bez DPH a faktúra bude obsahovať slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti". Ak "*" sa zadá dodatočne, teda až po zápise resp. importe položiek dokladu, následne treba vstúpiť do položiek (kláves <F2>), aby jednotlivé hodnoty DPH boli automaticky eliminované!
Text faktúry Zadáte max. 78-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, text bude vytlačený medzi hlavičkou a položkami dokladu.
Poznámka Zadáte max. 12-miestny reťazec znakov. Nie je to povinný údaj.
Záloha Zadáte čiastku zálohy. Nie je to povinný údaj, ak ho zadáte, táto čiastka bude na doklade odpočítaná z čiastky "Celkom k úhrade...".
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

note.gif (247 bytes) Otvorený doklad je označený znakom "O".
edit.gif (263 bytes) Oprava údajov hlavičky dokladu sa vykoná stlačením <Enter>.
lock.gif (314 bytes) Doklady sa môžu uzatvoriť pomocou <F8>. Uzatvorený doklad je označený znakom "Z".
write.gif (281 bytes) Ak je to potrebné, jednotlivé doklady môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>.
calc.gif (236 bytes) Poskytnutie percentuálnej zľavy (záporné číslo znamená prirážku) na celý doklad sa vykoná stlačením <AltZ>, len na tovar pomocou <CtrlZ>. Program Vám najprv spraví okamžité vyhodnotenie predaja, viď vyššie (výnimkou je odberateľ "Pokladnica"). Program vypočíta a vypíše aj krajnú hodnotu zľavy, pri ktorej sa dosiahne nulový zisk dokladu. Údaje dokladu budú prepočítané v zmysle poskytnutej zľavy! Hodnota zľavy bude zobrazená podľa príslušného nastavenia!
refresh.gif (331 bytes) Hromadná aktualizácia predajných cien položiek predfaktúry sa vykoná stlačením <AltA>. Pozor! Údaje predfaktúry budú prepočítané buď podľa práve aktuálnych cien a sadzieb DPH na skladových kartách alebo na základe zadanej hodnoty zisku! V poslednom prípade však budú aktualizované len tovarové položky! Voľba aktualizuje aj názov tovaru, skladové číslo, mernú jednotku, záručnú dobu, nákupnú cenu a poznámku príslušnej položky. Ak ide o historický doklad vystavený v SKK, ceny sa najprv prepočítajú len na EUR, pre definitívnu aktualizáciu predajných cien voľbu opakujte ešte raz!
tools.gif (325 bytes)
Zlúčenie rovnakých položiek sa vykoná stlačením <AltR>. Zlučujú sa len kladné položky podľa PLU. Ak sa pri zlúčení nájdu odlišné predajné ceny, výsledné položka bude mať najvyššiu PC.
tools.gif (325 bytes)
Pomocou údržby predfaktúry (<AltU>) možno jednoducho vykonať zmenu normálnych položiek na párované a opačne. Túto užitočnú voľbu možno úspešne využiť napr. v prípade, že predfaktúry sú používané na vyhotovenie rôznych cenových kalkulácií a pritom nechcete ovplyvniť stavy predfaktúr na skladových kartách. Stačí nejako označiť predfaktúru napr. v jej hlavičke a zároveň normálne položky zmeniť na párované. Ak na základe cenovej kalkulácie dôjde k definitívnemu predaju, treba si zvoliť opačný postup a predfaktúra bude okamžite pripravená na vypárovanie.
computer.gif (260 bytes) Kontrola a tlač tzv. nenačítateľných položiek predfaktúry sa vykoná stlačením <AltK>.
printer.gif (224 bytes) Tlač predfaktúry sa vykoná stlačením <F3>. Dodací list k predfaktúre sa vytlačí pomocou <F4>, zjednodušený dodací list <AltF4>, zjednodušený dodací list bez cien a sumárov <CtrlF4>
. Tlač hlavičky predfaktúry len s riadkami poznámky <AltF2> sa vykoná stlačením <F5>. Riadky poznámky <AltF2> možno vytlačiť aj ako prílohu k danej predfaktúre pomocou <F6>. Tlač predfaktúry vo forme "ostrej" odberateľskej faktúry sa vykoná stlačením <F7>. Dodací list k predfaktúre možno vytlačiť aj vo forme "Cenovej kalkulácie" pomocou <F11> (alebo bez zobrazenia skladových čísiel <CtrlF11>), ako aj "Záväznej objednávky" pomocou klávesa <F12>. Po stlačení klávesa <AltF11> sa vytlačí tzv. "Rozpis tovaru/služieb" bez uvedenia jednotkových cien položiek.
printer.gif (224 bytes) Tlač "výdajky" k príslušnej predfaktúre sa vytlačí pomocou <CtrlF7>.
printer.gif (224 bytes) Tlač predfaktúry do iného štátu (v SKK alebo cudzej mene) sa vykoná stlačením <F9>.
printer.gif (224 bytes) Tlač zoznamu dokladov podľa rôznych kritérií sa vykoná stlačením <AltF3>. Treba zadať:

Len doklady do iných štátov Pomocou medzerníka zadajte "Nie" alebo "Ano". Ak zadáte "Ano", zoznam bude obsahovať len doklady, ktoré obsahujú dodanie tovaru alebo služieb do iných štátov.
Len doklady nepárované Pomocou medzerníka zadajte "Nie" alebo "Ano". Ak zadáte "Ano", zoznam môže obsahovať len "nepárované" doklady, tzn. okrem celkových hodnôt budú vyhodnotené aj hodnoty nepárovaných položiek predfaktúr (treba zadať hodnotu s DPH od 0.01 EUR do 999999999.99 EUR).
Rok Zadáte interval (od-do) roka (prvý a posledný rok vyhodnoteného obdobia).
Dátum vyhotovenia Zadáte interval (od-do) dátumu vyhotovenia dokladov.
Dátum dodania tovaru/služieb Zadáte interval (od-do) dátumu dodania tovaru alebo služieb.
Dátum splatnosti Zadáte interval (od-do) dátumu splatnosti.
Dátum úhrady Zadáte interval (od-do) dátumu úhrady.
Spôsob dopravy Zadáte interval (od-do) spôsobu dopravy.
Miesto určenia Zadáte interval (od-do) miesta určenia.
Hodnota s DPH Zadáte interval (od-do) hodnoty s DPH.
Predfaktúry Pomocou medzerníka zadajte "všetky", "neuhradené", "čiastočne uhradené" alebo "uhradené". Zoznam neuhradených predfaktúr obsahuje aj predfaktúry čiastočne uhradené!
Variabilný symbol Zadáte interval (od-do) variabilného symbolu faktúr. Všetky variabilné symboly znamená interval od " " (medzera) až po znak "krabica" (ASCII kód 254).
Odberateľ Zadáte interval (od-do) kódu odberateľa, alebo stlačením <Enter> sa Vám zobrazí zoznam partnerov, z ktorého si môžete vybrať.
Forma podnikania Zadáte interval (od-do) formy podnikania dodávateľa (Fyzická osoba-občan=0, Fyzická osoba-podnikateľ=1, Právnická osoba=2).
Forma úhrady Zadáte interval (od-do) formy úhrady (Prevodný príkaz=1.0, Dobierka=1.1, Platba v hotovosti=2.0).
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

search.gif (255 bytes) Vyhľadanie údajov v zozname dokladov sa vykoná stlačením <F10>. Typ hľadaného údaja závisí od toho, v ktorom stľpci sa nachádza kurzor. Po zadaní hľadaného údaja celý zoznam bude triedený podľa príslušného stľpca.
computer.gif (260 bytes) Zoznam položiek dokladu sa Vám zobrazí po stlačení <F2>, kde v riadkoch sú zobrazené základné údaje jednotlivých položiek.
new.gif (334 bytes) Vstup údajov novej položky dokladu sa vykoná stlačením <Ins>. Poradové číslo položky program generuje automaticky. Treba zadať:

PLU, Názov tovaru alebo Skladové číslo Údaj slúži na rýchle vyhľadanie tovaru podľa nastavenia "Prvé zobrazené pole skladovej karty" z voľby [Parametre skladu]. Zo zoznamu evidovaných skladových kariet si môžete vybrať, alebo zoznam najprv doplniť po stlačení <Ins>, resp. opraviť po stlačení <AltO>.
Skladové číslo Môžete zadať max. 20-miestny reťazec znakov, podľa potreby. Program Vám ponúka údaj zo skladovej karty, ktorý však môžete ľubovoľne doplniť (napr. sériovým číslom konkrétneho tovaru), alebo prepísať a toto konečné skladové číslo bude zobrazené na príjemke. Skladové číslo je editovateľné na základe príslušného nastavenia z voľby [Parametre dokladov].
Množstvo Zadáte množstvo tovaru v merných jednotkách. Ak je zadefinovaná aj veľkosť balenia príslušného tovaru, môžete zadať počet balení a množstvo bude automaticky vypočítané.
Zisk Program Vám automaticky ponúka aktuálny zisk v percentách, môžete ho však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané.
Zľava V prípade potreby môžete zadať poskytnutú zľavu v percentách (záporné číslo znamená prirážku). Nad hodnotou je zobrazená doporučená zľava príslušnej tovarovej skupiny. Pozor! Ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané a pole zľavy po jeho opustení bude vynulované!
Predajná cena bez DPH Program Vám automaticky ponúka tento údaj, môžete ho však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané.
DPH Program Vám automaticky ponúka sadzbu DPH v %, môžete ju však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané.
Predajná cena s DPH Program Vám automaticky ponúka tento údaj, môžete ho však opraviť a ostatné súvisiace údaje budú programom prepočítané. Ak v evidencii partnerov bola zadefinovaná alternatívna predajná cena pre príslušného partnera, program Vám ponúka túto predajnú cenu.
<< OK >> Stlačíte <Enter> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje ako aj všetky zmeny budú akceptované). Poznámka: stlačením klávesa <CtrlEnter> na ľubovoľnej pozícii dialógového okna sa vykoná skok na štandardné tlačítko << OK >> !
<  Zruš  > Stlačíte <Esc> alebo kliknete myšou na tlačítko (zadané údaje a zmeny nebudú akceptované).

note.gif (247 bytes) Zaevidovaná položka je označená znakom "N".
write.gif (281 bytes) Ak je to potrebné, jednotlivé zaevidované položky môžu byť označené resp. odznačené pomocou klávesa <*>. Pozor! V prípade, že bude označená aspoň 1 položka predfaktúry, do "ostrej" faktúry sa načítajú len označené položky! To isté platí v prípade načítania položiek do inej predfaktúry!
computer.gif (260 bytes) História posledných 5 predajných cien pri vstupe údajov položky sa zobrazí pomocou <AltH>. Pozor! Podobne ako v prípade odberateľských faktúr, načítajú sa údaje "ostrého" predaja, teda nie položky predfaktúr!
computer.gif (260 bytes) Zoznam cenových kalkulácií sa zobrazí pomocou <AltK>. Po výbere cenovej kalkulácie klávesom <Enter> sa (označené) položky vybranej cenovej kalkulácie načítajú medzi položky Vašej predfaktúry.
computer.gif (260 bytes) Zoznam interných príjemok sa zobrazí pomocou <AltP>. Po výbere príjemky klávesom <Enter> sa (označené) položky vybranej príjemky načítajú medzi položky Vašej predfaktúry. Túto voľbu možno úspešne využiť napr. v prípade, ak detašované pracovisko exportuje výdajku (resp. výdajky) a práve Vašu príjemku (resp. príjemky) s importovanými položkami chcete vyfakturovať.
computer.gif (260 bytes) Zoznam nákupov (príjemok) sa zobrazí pomocou <AltN>. Po výbere nákupu (príjemky) klávesom <Enter> sa (označené) položky vybraného nákupu (príjemky) načítajú medzi položky Vašej predfaktúry. Túto voľbu možno úspešne využiť napr. v prípade, ak práve (označené) položky príslušného nákupu chcete vyfakturovať.
computer.gif (260 bytes) Zoznam predfaktúr sa zobrazí pomocou <AltF>. Po výbere predfaktúry klávesom <Enter> sa (označené) položky vybranej predfaktúry načítajú medzi položky Vašej predfaktúry (ide len o presun položiek v rámci predfaktúr).
edit.gif (263 bytes) Výber položky predfaktúry sa vykoná stlačením <Enter>. Údaje zaevidovanej položky nie je možné dodatočne zmeniť okrem názvu, skladového čísla, množstva, zisku, zľavy, predajnej ceny bez DPH, predajnej ceny s DPH a tzv. "znaku" položky, ktorým môže byť "N" (normálna, zaevidovaná položka), "S" (stornovaná položka), "P" (párovaná položka), "K" (komponent) alebo "V" (výrobok). Posledné dva "špeciálne" znaky ("K" a "V") slúžia na tzv. "výrobu" cieľového výrobku zo zdrojových komponentov (napr. poskladanie PC zostavy z jednotlivých komponentov). Postup takejto "výroby" je nasledovný: do predfaktúry treba zadať príslušné komponenty, ktoré budú mať znak "N". Pomocou internej výdajky treba komponenty načítať a zároveň udať aj cieľový výrobok. Po načítaní komponentov bude do výdajky automaticky pridaný aj príslušný výrobok v množstve -1, t.j. hodnota výdajky bude nulová. Nákupná aj predajná cena výrobku sa budú rovnať súčtom príslušných nákupných a predajných cien jednotlivých komponentov. Výrobok bude zapísaný aj do predfaktúry so znakom "V", kým použité komponenty budú mať znak "K". Znak "V" je v podstate identický so znakom "N", kým znak "K" so znakom "P", ale umožňujú špeciálnu tlač predfaktúr vo všetkých formách, kde budú zobrazené aj komponenty bez nákupných a predajných cien.
storno.gif (280 bytes) Storno položky dokladu sa vykoná stlačením <Del>. Stornovaná položka je označená znakom "S" a jej spôsob zobrazenia závisí od nastavenia z voľby
[Parametre dokladov].
note.gif (247 bytes) Párovaná položka je označená znakom "P" a jej spôsob zobrazenia závisí od nastavenia z voľby
[Parametre dokladov].
calc.gif (236 bytes) Ak je potrebné zmeniť (alebo skontrolovať) predajnú cenu položky na skladovej karte, cenotvorbu môžete vykonať stlačením <AltC>.
refresh.gif (331 bytes) Presun položky v rámci príslušného dokladu sa vykoná pomocou <CtrlŠípkaHore> (dopredu) a <CtrlŠípkaDole> (dozadu).
search.gif (255 bytes) Vyhľadanie poradového čísla položky sa vykoná stlačením <F10>. Vyhľadanie ľubovoľného reťazca v názve a skladovom čísle položky sa vykoná stlačením <F11>. Opätovné vyhľadanie zadaného reťazca možno vykonať pomocou <F12>.
computer.gif (260 bytes) Zoznam riadkov poznámky dokladu sa Vám zobrazí po stlačení <AltF2>. Vygenerovanie nového riadku sa vykoná stlačením <AltIns>, kým vsunutie prázdneho riadku pomocou <CtrlIns>. Výmaz riadku možno vykonať stlačením <AltDel>. Tlač hlavičky predfaktúry len s touto poznámkou sa vykoná stlačením <F5>. Riadky poznámky možno vytlačiť aj ako prílohu k danej predfaktúre pomocou <F6>.